Úradné preklady
Úradné preklady

Kvalifikované úradné, odborné a komerčné preklady. Angličtina.


English Translation Bratislavadodáva kvalifikované odborné a komerčné preklady
z angličtiny do slovenčiny a zo slovenčiny resp. z češtiny do angličtiny, a to najmä

 • právne texty, zmluvy, …
 • správy, výročné správy, …
 • audítorské výroky, …
 • iné finančné a účtovné dokumenty,
 • žiadosti, prihlášky, …
 • projekty, …
 • propagačné a reklamné materiály, …
 • lokalizácia softvéru, webových prezentácií, …
 • manuály, technické publikácie, …
 • špeciálne texty (reality, strojárstvo, informatika, financie, médiá), …
 • žurnalistické žánre,
 • knižné publikácie,

Preklady do angličtiny (obzvlášť texty určené na publikovanie) redigujú, na žiadosť klienta, redaktori, ktorých materinským jazykom je angličtina. Ukážku toho, ako takáto spolupráca firmy English Translation Slovakia s kolegami v anglicky hovoriacich krajinách (“English native speakers”) vyzerá v praxi, nájdete tu ->>Firma špecializovaná na kvalitný preklad

Vyše 25 rokov praxe a skúseností s prekladom a kultiváciou textu

English Translation Bratislava™ nie je agentúra.

English Translation Bratislava™ je “a one-man company”.

 • English Translation Bratislava™ pôsobí na slovenskom trhu s úradnými, odbornými a komerčnými prekladmi od roku 2001, prekladateľ sám však profesionálne prekladá od roku 1984.
 • V roku 2001: prémia Literárneho fondu (výbor Sekcie pre vedecký a odborný preklad) v kategórii diel interdisciplinárnej a encyklopedickej povahy za preklad diela Peter Herring: Vlaky a železnice, 2000.
 • English Translation Bratislava™ má dlhoročnú prax, anglofónnych partnerov a náročnú, informovanú klientelu, ktorá dokáže rozoznať dobrý preklad od iného.
 • English Translation Bratislava™ dodáva skutočné preklady za rozumné (nie dumpingové) ceny.
 • English Translation Bratislava™ si potrpí na kultivovanú angličtinu a slovenčinu.
 • English Translation Bratislava™ poskytuje prvotriedny profesionálny servis, preklady konzultuje, pri práci rozmýšľa a neodovzdáva lexikálne (slovníkové) preklady.
 • English Translation Bratislava™ neprijíma objednávky na preklad materiálov, ktoré nie je možné preložiť kvalitne (napr. softvérové lokalizačné tabuľky bez kontextu, nezrozumiteľný slovenský text a pod.)
 • English Translation Bratislava™ ctí kvalitu, čas, prijateľné ceny a zreteľný, zrozumiteľný cenník.


Chcete sa na niečo opýtať? Neváhajte…

Vaše meno

Váš e-mail

Predmet

Vaša správa alebo otázka

Vpíšte 4-miestny kód z obrázka...
captcha

.

.

.

.

.

© 2011 - Peter Gomolčák